Információk a parancsok parancsablakba írásáról

Opció enter,

A megadott két töréspont közötti szakaszokat törli és visszatér a Töréspont szerkesztéséhez. Kilép A Megtör módot befejezi, és visszatér a Töréspont szerkesztő funkcióhoz.

Beilleszt Új töréspontot illeszt be a vonalláncra a megjelölt töréspont után. Áthelyez A megjelölt töréspontot helyezi át. Regen Az opció újragenerálja a vonalláncot. Egyenesít Menti a megjelölt töréspont helyét, amíg az X jelet bármely más törésponthoz mozgatja.

Ha el szeretne távolítani egy opció enter egyenes szakaszt összekötő ívszakaszt egy vonalláncból, majd az egyenes szakaszokat találkozásig szeretné meghosszabbítani, használja a LEKEREKÍT parancsot 0 lekerekítési sugárral. Következő Az X jelet a következő csomóponthoz helyezi. Előző Az X jelet az előző csomóponthoz helyezi. Rajta Törli a megadott két töréspont közötti szakaszokat egyetlen egyenes vonallal helyettesítve őket, majd visszatér a Töréspont szerkesztése funkcióhoz.

Ha a rajta opció kiadásakor csak egy töréspont van kijelölve és az X jelet nem mozgatja, akkor a megjelölt töréspontot követő szakaszt kiegyenesíti a program, ha az egy ív volt. Kilép Az Egyenesít módot befejezi, és visszatér a Töréspont szerkesztéséhez.

Érintő Érintő irányt csatol a megjelölt törésponthoz későbbi ívillesztés céljából. Szélesség A megjelölt töréspontot közvetlenül követő vonalszakasz kezdő- és végvastagságát módosítja. Az új vastagság megjelenítéséhez a vonalláncot újra kell generálni.

Kilép Opció enter a Töréspont módosításából.

Illeszt Egy ív-illesztett vonalláncot, azaz töréspontpárokat összekapcsoló ívpárokból álló sima görbét hoz létre. A görbe áthalad a vonallánc összes töréspontján és a megadott érintő irányokat használja. Spline Kontrollpontként, vagy keretként a kiválasztott vonallánc pontjait használva egy B-spline-t közelítő görbét hoz opció enter. Ez a görbe, amelynek elnevezése spline-illesztett vonallánc, áthalad az első és az utolsó kontrollponton, hacsak az eredeti vonallánc nem volt bezárva.

A görbe a többi pont felé is közelít, de nem feltétlenül halad át azokon. Minél több kontrollpontot határoz meg a keret egy bizonyos részén, annál nagyobb mértékben húzzák a görbét.

opció enter

Másodfokú és harmadfokú spline-illesztett vonalláncok hozhatók létre. A spline-illesztett vonalláncok sokban különböznek az Bináris opciók társprogram opcióval készített görbéktől. Az Opció enter opció az összes kontrollponton áthaladó ívpárt szerkeszti. Ha az eredeti vonallánc tartalmazott íves szakaszokat, azokat a szoftver kiegyenesíti a spline keretének megformálásakor.

opció enter

Ha a keretnek van vastagsága, az eredményként kapott spline fokozatosan csökken az első töréspont vastagságáról az utolsó vastagságára. A közbenső vastagsági információkat a program nem veszi figyelembe. A kontroll töréspontok érintőspecifikációi nincsenek hatással a spline-illesztésre.

Spline görbe vonallánchoz illesztésekor a spline-görbe kerete nem vész el, tehát későbbi újraegyenesítéssel visszaállítható. Az opció illesztett görbékre és spline-görbékre egyaránt használható. A legtöbb szerkesztő parancs egyformán viselkedik spline-illesztett vonalláncok és illesztett görbék esetén. A ELÉR parancs úgy módosítja a keretet, hogy új töréspontot ad hozzá ott, ahol a kezdő- vagy a végvonal metszi a határgeometriát.

A PÁRH opció enter vonalláncot hoz létre, csak az illeszkedő spline-görbével, amely az illeszkedő görbéknek opció enter viselkedik.

opció enter

A VLEDIT parancs Egybefűz funkciója kisimítja a splinet, és törli a spline információt az eredeti és bármilyen további hozzáadott vonalláncból. Ha az Egybefűz művelet befejeződött, új spline illeszthető az eredményként kapott opció enter.

A VLEDIT parancs Töréspont szerkesztése opciójának az alábbi hatása van: A Következő és Előző opciók az X jelet áthelyezik a keret valamely pontjára, függetlenül attól, hogy a keret látható-e vagy sem. A Törés opció eltávolítja a spline-görbét.

opció enter

A Beilleszt, Mozgat, Egyenesít és Szélesség opciók automatikusan újraillesztik a spline-görbét. Az Érintő opció nincs hatással a spline-görbékre. A tárgyraszter csak a spline-görbét magát látja, a keretet nem. Ha a keret kontrollpontokhoz akar illeszteni, akkor használja először a VLEDIT parancsot a vonallánc keret visszaállításához.

Anteus – Beléptetés

Az alapérték 8. Nagyobb értéknél több vonalszakaszt rajzol a szoftver, és az ideális spline közelítése pontosabb lesz. Az így generált spline több helyet foglal el a rajzfájlban, és több időbe telik a létrehozása is.

Az illesztett görbék íveket használnak közelítő szakaszokként. Az ívek használata egyenletesebb generált görbét eredményez, ha kevés szakasz van megadva, viszont a görbe létrehozása több időbe telhet. A változtatás előtt nem szükséges a görbét kiegyenesíteni. Kisimít Eltávolítja az illesztési és spline-görbék által hozzáadott extra töréspontokat és kiegyenesíti a vonallánc összes szakaszát.

Opció enter a kontrollpontokhoz rendelt érintőirány-információkat a jövőbeni görbeillesztésekhez.

Információk a parancsok parancsablakba írásáról

VTgen A vonallánc fogóin áthaladó folyamatos mintázatú vonaltípust hoz létre. Kikapcsolt állásban az opció a vonaltípust minden töréspontnál egy-egy rövid vonallal kezdve és befejezve rajzolja meg.

opció enter

A Vonaltípus-generálás nem alkalmazható elvékonyodó vonalszakaszokból álló vonalláncokra. Visszafelé Megfordítja a vonallánc csúcspontjainak sorrendjét. Ezzel a lehetőséggel megfordítható a beágyazott szöveget tartalmazó vonaltípust használó objektumok iránya.

Például attól függően, hogy milyen irányban hozott létre egy vonalláncot, a vonaltípusban lévő szöveg fejre állítva opció enter meg.