Számítógép Architektúrák

Hogyan lehet szabályos flash meghajtót készíteni egy tokenből.

hogyan lehet szabályos flash meghajtót készíteni egy tokenből

A processzor és a memória sebességének fejl˝ odése Önmódosító programok Mivel a programot alkotó utasítások is ugyanabban a memóriában vannak, mint az adatok, elvileg semmi akadálya annak, hogy a program módosítsa önmagát, vagyis memóriam˝ uveletek segítségével átírja az utasításait.

Azokat a programokat, amelyek ezt a technikát alkalmazzák, önmódosító programoknak nevezzük. Önmódosító programok révén bizonyos algoritmusokat valamivel rövidebben, kevesebb utasítással le lehet írni, ami egykor, a sz˝ ukös memóriakapacitások korában lényeges szempont volt.

Mint a következ˝ o példából is látható, ez a pár bájtos spórolás a programot rendkívül nehezen olvashatóvá, karbantarthatatlanná teszi. Így ez az egykor elegánsnak számító technika ma már kifejezetten kerülend˝ o, nem kívánatos 2. S˝ ot, a korszer˝ u processzorok lehet˝ ové teszik az operációs rendszer számára, hogy memóriavédelmet alkalmazzon, például úgy, hogy a futtatható kódot tartalmazó memóriadarabokat "csak olvasható" jogosultsággal látja el.

Ez egyben a futó programok kódjának rosszindulatú manipulációját bizonyos vírusok tevékenységét is lehetetlenné teszi. Kizárólag demonstrációként véletlenül sem követend˝ o példaként! A ciklusmag els˝ o utasítása a ciklusváltozó növelése.

Az ADOBE ACROBAT. X STANDARD használata - PDF Free Download

Az ezt követ˝ o 3 sor tartalmazza legfontosabb részt. Az eredményt az R2 regiszterben gy˝ ujtjük. Az önmódosító kód a "key" címkével ellátott sorban lév˝ o utasítás cserélgetésével valósul meg.

  • Hogyan lehet pénzt keresni a ruletten az interneten
  • Asztali óra Plus-7 Ha a klasszikusok híve, akkor erre a programra van szüksége.

A "key" címkével ellátott utasítás új, a ciklusmag végén beállítandó értéke az R10 regiszter tartalma lesz. A ciklus újabb és újabb iterációi így a Fibonacci sorozat újabb és újabb elemeit számolják ki.

Ez a számítógép lyukkártyáról olvasta az utasításokat, az adatokat pedig egy relé kapcsolókból felépül˝ o tárban tárolta. A Harvard architektúra annyiban különbözik a Neumann architektúrától, hogy a program az utasítások és az adatok tárolása fizikailag elkülönül egymástól.

A Harvard architektúra felépítése és tulajdonságai A Harvard architektúrájú processzorok két különálló interfésszel rendelkeznek az utasításmemória és az adatmemória felé 2. Utasítás memória CPU Adat memória 2. A Harvard architektúra A processzornak a két memória felé akár teljesen különböz˝ o interfésze is lehet: különbözhet az adategység szóhosszés az id˝ ozítések is. A két memória akár különböz˝ o technológiájú is lehet: pl.

A Neumann architektúrában az utasítások és az adatok is ugyanabban a memóriában vannak, ezért adatot és utasítást egyidej˝ uleg nem lehet olvasni. El˝ obb az utasítást kell lehívni a memóriából, majd ezt követ˝ oen az utasítás operandusait.

hogyan lehet szabályos flash meghajtót készíteni egy tokenből

Ezzel szemben a Harvard architektúrának két memória interfésze van, tehát két memóriam˝ uveletet is képes egyidej˝ uleg végezni, egyet az utasításmemória, egyet pedig az hogyan lehet szabályos flash meghajtót készíteni egy tokenből felé. Például, amíg a processzor lehívja az adatmemóriából az aktuális utasítás operandusait, addig, ezzel id˝ oben átlapoltan, már töltheti is le az utasításmemóriából a következ˝ o utasítást.

Ezzel a kialakítással tehát némi gyorsulást lehet elérni.

hogyan lehet szabályos flash meghajtót készíteni egy tokenből

Harvard architektúrát alkalmaz számos mikrokontroller, valamint jelfeldolgozó processzor DSP. Módosított Harvard architektúra A módosított Harvard architektúra annyiban különbözik a klasszikustól, hogy a program képes írni és olvasni is az utasítás memóriát is. Természetesen ett˝ ol ez még nem lett a Neumann architektúrához hasonlatos, mert utasítást még a módosított Harvard architektúrában is csak az utasításmemóriából lehet lehívni.

Windows óra az asztalon. Óra az asztalon. Az óra beállítása a "Gadgets" menüpontból

Az utasításmemóriához való direkt hozzáféréshez általában külön erre a célra bevezetett utasítások állnak rendelkezésre pl. Ezáltal a módosított Harvard architektúra lehet˝ ové teszi, hogy a diszkr˝ ol töltsünk be programot, és önmódosító programot is lehet futtatni.

A módosított Harvard architektúra a mikrokontrollerek közkedvelt architektúrája pl. Utasításkészletek Az egyes processzorokhoz a gyártók megadnak egy programozási felületet utasításkészlet architektúrát, Instruction Set Architecture, ISA.

A processzorban a regiszterek tárolják az utasítások operandusait és eredményeit többek között — vannak vezérl˝ oregiszterek, státuszregiszterek, stb.

Óra widget az asztalon Windows 10 rendszerhez

A címzési módok határozzák meg, hogy az utasítások milyen módon tudnak egy használni kívánt objektumra pl. A jelz˝ obitek az utasítás végrehajtása során történt speciális események bekövetkeztét jelzik pl. Ahogy egy specifikációban rögzített lábkiosztású és funkcionalitású áramkör bels˝ o megvalósítása is többféle lehet, egy adott programozási felület mögött is eltér˝ o bels˝ o mikroarchitektúrális megvalósítások állhatnak. A programozási felület állandósága biztosítja egy processzorcsalád tagjainak kompatibilitását.

Példának okáért az x86 utasításkészlet architektúra ban jelent meg, és az arra fejlesztett szoftverek mind a mai napig, több, mint 30 év után is futnak a processzorcsalád legújabb tagjain, annak ellenére, hogy azok bels˝ o felépítése, mikroarchitektúrája teljesen különbözik az ban megjelent Intel processzorétól.

Népszerű Clock Widget programok a Windows 10 rendszerhez

A továbbiakban többféle szempont szerint megvizsgáljuk, csoportosítjuk a processzorok utasításkészletét. Nem célunk valamely processzor utasításkészletének teljes bemutatása ezt a terjedelmi és id˝ okorlátok nem tennék lehet˝ ovéde példaként betekintünk néhány, valamilyen szempontból érdekesnek ítélt processzor utasításkészletébe is.

  • Legjobb robotok a bináris opciós kereskedéshez
  • A felhasználó felül tudja írni ezt a domainnevet.

Az utasítások jellemz˝ oi Utasítások felépítése A processzorok m˝ uködésük során gépi utasításokat gépi kódot hajtanak végre.

Az utasítások a memóriában binárisan kódolva vannak tárolva. Egyáltalán nem mindegy, hogy az utasítások hogyan vannak leképezve erre a bináris reprezentációra: az utasítások kódolásakor egyrészt figyelembe kell venni a helytakarékossági szempontot a gépi kódú programok minél kisebbek legyenekmásrészt az utasításokat úgy kell kódolni, hogy azt a processzor az pénzt keresni az alkalmazásban letöltése után minél gyorsabban dekódolni tudja.

A helytakarékosságot szem el˝ ott tartva ezeket többféle módon szokták csökkenteni. Kevés kivételt˝ ol eltekintve a következ˝ o utasítás címét nem szokták utasításonként el˝ oírni, hanem a következ˝ o utasítást általában az adott utasítás után helyezik el a memóriában. Ehhez utasításszámlálót Program Counter vagy más néven Instruction Pointer használnak, aminek az értékét egy utasítás végrehajtásakor annak hosszával növelik.

Új Merevlemez Partícionálása, Windows alatt, egyszerűen.

Természetesen el˝ ofordulhat, hogy nem a memóriában soron következ˝ o utasítást szeretnénk végrehajtani, ezért szükség van vezérlésátadó utasításokra, amire b˝ ovebben az utasításfajtáknál térünk ki. Az operandusok azonosítására használatos operandus címek jelenthetnek memóriabeli címeket ez a direkt memóriacímzésde jelenthetik valamelyik regiszter kijelölését is regisztercímzésa címzési módokkal külön, részletesen foglalkozunk.

Processzortól függ˝ oen az utóbbiak is lehetnek feltételesek. Címzési módok Az operandus címzési módja határozza meg, hogy egy m˝ uvelet operandusát hol találja meg a processzor.

Hogyan lehet szabályos flash meghajtót készíteni egy tokenből Harvard architektúrában az utasítás memória is szóba jöhet, mint az operandus tartózkodási helye. Mindenesetre azt az információt, hogy a processzor hol keresse az operandust, úgyszintén az utasítás gépi kódjában kell tárolni.

Tehát amikor a processzor beolvas egy gépi kódú utasítást a memóriából, az opcode alapján vagy az utasításszó további bitjeib˝ ol rögtön tudja, hogy pl. Ha "regiszter" a címzési mód, akkor az "Operanduscím1 " mez˝ ob˝ ol lásd 2. Ha "direkt" a címzési mód, akkor az "Operanduscím1 " mez˝ o egy mutatót tartalmaz az operandus memóriabeli elhelyezkedésére, stb. Az alábbi táblázatban felsoroljuk a leggyakrabban el˝ oforduló címzési módokat: Címzési mód neve jelentése példa :.