Letöltés: csapivivien_2013_4.pdf

Az opcióelmélet alapjai. OSZK - LibriVision - Polygon jegyzettár

Hipersíkok és féltrerek valós affin térben.

Mi a DSS? | A DSS alkatrészei és különféle típusai

Konvex halmazok, konvex burok, konvex kombináció; Caratheodory tétele. Helly - típusú tételek.

az opcióelmélet alapjai

Konvex politopok és speciális típusaik; poliéderek. Az Euler - féle poliéder - tétel. A Canchy - féle merevségei tétel. Poliéderek térfogata. Hilbert 3.

az opcióelmélet alapjai

Majd keresünk az euklideszi síknak megfelelő szférikus formulákat is szinusz tétel, koszinusz tétel, stb. Megvizsgáljuk azt is, hogy mely axióma alapján lesz a geometria az opcióelmélet alapjaiilletve annak tagadásával hiperbolikus. Ez alapján tárgyaljuk az euklideszi és hiperbolikus sík közös abszolút tételeit, az átfogalmazás után kapott közös tételeket: A hiperbolikus geometria egyes tételeit valamelyik elemi modellen is bizonyítjuk Foglalkozunk még mindhárom geometriában a terület fogalmával.

Többek között bebizonyítjuk Bolyai Farkas tételét, mely szerint két egyenlő terület sokszög véges darabra vágással egymásba darabolható.

Letöltés: csapivivien_2013_4.pdf

Ismert síkbeli problémák térbeli általánosítása. Térgeometriai módszerekkel megoldható síkgeometriai feladatok megoldása. Tematika: 1. A természetes számok, az egész számok gyűrűje, a racionális számok testje. Komplex számok, egységgyökök.

  1. Gyorsan keresni egy nap alatt
  2. Otthoni munka varrás kézi cipő

Test feletti polinomgyűrűk. A számelmélet elemei. Az algebra alaptétele és követelményei.

Neptun kód: KTA60220, KTA60850, TMME0408, KT30725, KT30320, T M3537

Vektortér, bázis, dimenzió, alterek. Lineáris leképezések. Transzformációk, mátrixok. Az opcióelmélet alapjai, invertálhatóság, rang. Determináns, kifejtési tétel. Lineáris egyenletrendszerek. Megoldhatóság, Cramer-szabály.

az opcióelmélet alapjai

Valós számok. Sorozatok és végtelen sorok.

Valós függvények, elemi függvények, határérték, folytonosság. Függvények lokális és globális tulajdonságainak kapcsolata az első és magasabb rendű deriváltakkal. A differenciálszámítás középértéktételei. Integrálok kiszámítása. Az integrálszámítás alkalmazása terület, ívhossz, térfogat, stb.

Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Az improprius integrál. A végtelen sorokra vonatkozó integrálkritérium. Metrikus terek.

az opcióelmélet alapjai

Topológiai alapfogalmak. Többváltozós függvények.

Tantárgy lista - 2018. tavasz

Parciális deriváltak. A geometria axiomatikus megalapozása. Illeszkedési, rendezési, folytonossági, egyvágósági és párhuzamossági axiómák és belőlük levezethető tételek. Az affin, abszolút, euklideszi és hiperbolikus geometria axiómarendszerei és főbb tételei. Sokszögek, poliéderek, terület, kerület, térfogat, felszín.

Basovskiy le pénzügyi irányítás. Pénzügyi menedzsment

Mozgások, egyvágóságok, hasonlóságok. Az euklideszi és az affin tér analitikus tárgyalása. Másodrendű alakzatok. Transzformációk és csoportjaik. Térgörbék görbülete és torziója.

Felületek főgörbületei, felületi görbék, felületek belső geometriája. Nemparaméteres próbák tulajdonságai, aszimptotikája, alkalmazásai.

BME VIK - Portfólió- és opcióelméleti alapok

Többváltozós nemparaméteres próbák. Becslés és hipotézisvizsgálat a lineáris modellben, a lineáris modellek alkalmazásai. Idősorok analízise, trend, szezonalitás. A maximum likelihood becslés és a likelihood hányados próba asszimptotikájának bizonyítása. Tematika: További módszerek a Többváltozós statisztika I c.

mobiDIÁK jegyzetek

Lineáris modellek, többváltozós szórásanalízis. Többdimenziós skálázás. Kontingenciatáblázatok loglineáris elemzése. Tematika: Nemlineáris programozási problémák és megoldási módszerek: hiperbolikus, kvadratikus, konvex programozás, gradiens módszer.

Diszkrét programozás: leszámlálási algoritmusok, leszámlálási struktúrák, korlátozás és szétválasztás módszere. Vegyes matematikai programozási feladatok megoldási módszerei.